Om oss


Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Carl-Olov Sävö

Sekreterare: Marianne Wenneberg

Kassör: Inger Järbel Sävö

Ledamot: Kurt Johansson

Ledamot: Arno Saarnak

Ledamot: Eva Johansson

Ledamot: Mary Georgsdotter

Suppleant: Lilian Militschenko

Suppleant: Sylvia Tilleby

Revisor: Karl Lennart Gävert

Revisor sup: Lars Gävert